Telefon

0706 - 657 277

E-post

pia@piasklinik.se

Medicinsk laserterapi

Har du kanske ont i onödan? Det vet du inte om du inte har provat laserterapi.
 I dag finns över 5 500 studier gjorda på behandlingar medicinsk laser. Många av dessa dubbelblinda kliniska studier med medicinsk laser visar dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen. Fokuserat rent ljus som går rakt in i cellen, ger ökad genomblödning i vävnaden och sätter igång en självläkningsprocess.


Laserbehandling kan hjälpa dig med problemområden såsom:
– Värk i rygg, nacke, axlar, knä
– Huvudvärk
– Inflammatoriska tillstånd
– Svullnader/ödem
– Artros
– Hälsporre
– Idrottsskador
– Whiplashskador
– Seninflammationer

Vad är medicinsk laser?
Medicinsk laser indelas i två huvudgrupper:
Brännande lasrar som skär och bränner Dessa lasrar kallas oftast för kirurgiska lasrar. Ej brännande lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas oftast för terapeutisk laser eller medicinsk laser, lågeffektlaser (LLLT) stimulerar cellen att självläka och fungerar helt utan kemikalier och piller.

Vilka effekter kan uppnås?
– Ökad blodgenomströmning
– Påskyndad sårläkning
– Minskad ärrbildning
– Förhöjd ämnesomsättning i cellerna genom ökad genomsläppligheten
– Led- och muskelsmärtor motverkas,
– Immunförsvaret stimuleras


Hur går behandlingen till?
Laserljuset kommer ut från en så kallad prob. Man håller då proben mot den kroppsdel eller muskel man behandlar. Beroende på lasertyp och vävnadstyp så tränger ljuset in olika djup i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över. En behandling kan ta mellan några minuter upp till en timme.


Gör det ont?
Nej, snarare tvärtom. Laserbehandling är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda upp till 24h efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocessen. Sker en smärtreaktion är detta ett tecken på att en läkeprocess har startat och detta är positivt

Hur ofta och hur många gånger?
Man brukar behandla tätare i början och sedan med allt längre intervaller när läkningen kommer igång. En vanlig behandlingsomgång kan sträcka sig över 2 – 9 behandlingar, allt beroende på problemets karaktär och hur länge problemet funnits.

Finns det några risker?
Nej, det finns inga risker med laserbehandling.

Ditt besök hos mig
Första besöket: 40-50 min inkl anamnes, undersökning och behandling.
Pris: 725 kr

Uppföljning är beroende på problemets karaktär och tidsåtgång.
Pris: 15 min – 450 kr, 30 min – 550 kr,
45 min – 650 kr, 60 min – 750 kr